جزوه تاریخ شهر ایران

جزوه تاریخ شهر ایران

جزوه تاریخ شهر ایران با کد 0059 با فرمت pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات 205
حجم 44546 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

جزوه شماره 1

فهرست مطالب:145 صفحه


مقدمه شیوه پارسی

شهر آریای

شهر در دوره ماد

نازنبیل

قوس های این دوره

نوشیجان

خانه های مادی

دخمه های سنگی ماد

فقرگاه

دخمه فرهاد و شیرین

دکان داود

پارسی ها

شهر در دوره هخامنشی

معماری این دوره

آثار این دوره

شیوه پارتی

شیوه در دوره پارتی

شهر در دوره سلوکیان

شهر در دوره ساسانی

معماری این دوره

آثار

مقدمه شهر های اسلامی

شهر در دوره خلفای عباسی

معماری این دوره

ویژگی های این دوره

آثار این دوره

عملکرد های مسجد در این زمان

شیوه رازی

معماری در این دوره

نمونه تزئینات مختلف به وسیله آجر و گچ

آب انبار

رگ چین

نره

پیش بر

معرق

معلقی

زیررنگی

آثار این دوره

شیوه آذری

معماری این دوره

طرز ترسیم

ویژیگی این دوره

آثار این دوره

شیوه اصفهانی

شهر در دوران صفویه

معماری این دوره

رسته قیصریه

تیم

تیمچه

سرا

دالان

چهار سوق

ویژیگی های این شیوه

آثار این دوره

فهرست منابع

منابع خارجی

این جوزه دارای تمامی تصاویر و معرفی بناهای هر دوره به همراه ویژیگی های این بنا ها می باشد.

 

جزوه شماره 2

فهرست مطالب: 44 صفحه


تاریخ شهر و شهر سازی در ایران

هدف

اهداف

برنامه کلاس براساس سر فصل دروس

شهر نشینی و شهر گرایی قبل از اسلام

شهر آریای

شهر در دوره ماد

عیلامیان

مادها

زمان

مکان

شهرهای مهم

شهر مادی

ویژیگی شهرهای از بیش طراحی شده ماد

ساخت کالبدی شهر در دوره مادها

هخامنشیان (پارسیان)

شهر مهم

شهر پارسی

شار پارسی

دژ حکومتی

شار میانی

شار بیرونی

ساخت کالبدی شهر در دوره هخامنشیان

سلوکان

مکان استقرار شهر پارسی هلنی

اشکانیان

شهر مهم

ساماندهی کالبدی

فضایی درون شار پارتی با همان فضای شار پارسی

ساخت کالبدی شهر در دوره پارت

ویژیگی های معماری این دوره

دژ حکومتی

ساسانیان

شهر مهم

شکل شهر

ریخت شناسی

ساخت کالبدی شهر

شهر نشینی و شهر گرایی بعد از اسلام

قرن یکم تا چهارم هجری

سبک خراسانی

شهر مهم

دوره های مهم

قرن چهارم و هفتم هجری

قرن هفتم تا یازدهم هجری

سبک آذری در معماری

شهر های دوران ایلخانی و ترکمانان

شهر مهم

دوران های مهم

قرن یازدهم و سیزدهم هجری

مکتب اصفهان در شهر سازی (شهرهای دوران صفویه تا اواسط قاجاریه)

شهرهای مهم

دوره های مهم

سیر تحول شهر نشینی و شهرسازی در دورتن معاصر

چگونگی تفکر به مسئله شهر

دلایل شکل گسری سبک تهران

اقدامات اولیه کالبدی-فضایی

دسته بندی فضاها و بناهای سبک تهران

شهرگرایی ،شهرنشینی و شهر گرایی

روند شهر نشینی و شهرگرایی

شهرگرایی و شهر نشینی و شهرسازی پس از انقلاب اسلامی

منابع

ویژیگی های تاریخی شهر نشینی

دوره اسلامی

بنیانگذاری گسترش و زوال شهرها

سیمای شهرها

دستگاه حکومت شهر

بنیان های زندگی شهری

رابطه شهر و ده و مفهوم مناطق شهری

خلاصه

بررسی انتقادی کتاب

شهر های ایران از شهر های کهن تا شهر نشینی

مبانی نظری و نتیجه گیری

 

جزوه شماره 3

فهرست مطالب: 16 صفحه


پادشاهی صفویه

مداخلدر شهرسازی اردبل و کرمان

شاه عباس و گسترش اصفهان

آرامگاه شیعیان در ایران و عراق

سلسله حکومت های بعد از بعد از صفویه در ایران و آسیای میانه

آثار و طرح های شهری در نادرشاه

توسعه شیراز در زمان زندیه

قاجاریه در تهران و احداث کاخ گلستان

خان نشین های ازبک: بخارا و پی ریزی مجدد خیوه


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود