پاورپوینت ایمنی در برق، جایگاه ایمنی و پیشگیری حوادث

پاورپوینت ایمنی در برق، جایگاه ایمنی و پیشگیری حوادث

پاورپوینت ایمنی در برق، جایگاه ایمنی و پیشگیری حوادث دارای 100 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 100
حجم 2162 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی پاورپوینت

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


زیانهای ناشی از حوادث
زیانهای انسانی ناشی از حوادث
زیانهای اقتصادی ناشی از حادثه
زیانهای اجتماعی ناشی از حادثه
تعریف حادثه    Accident
تعریف ایمنی    Safety Difination
خطرات برق
شوک الکتریکی
عوارض ناشی از شوک الکتریکی
راه های ایجاد برقگرفتگی(شوک الکتریکی)
عوامل مؤثر بر برقگرفتگی
حداکثر ولتاژ مجاز تماس در شرایط عادی
نواحی جریان
شدت جریان الکتریکی
مقاومت بدن انسان
نوع جریان
مسیر عبور جریان برق 
مدت زمان عبور جریان از بدن
اثر فرکانس در برقگرفتگی
سوختگی
دلایل ایجاد آتشسوزی الکتریکی
تعریف برق گرفتگی 
ولتاژ تماسی
ولتاژ گامی
خطر ولتاژ تماسی و گامی
ولتاژ انتقالی :Transferred Voltage
خطر ولتاژ انتقالی 
تماس مستقیم
تماس غیر مستقیم
راههای کلی  حفاظت در مقابل تماس مستقیم و غیر مستقیم
نتیجهگیری
ایمنی در مقابل برقگرفتگی در شرایط عادی:(حفاطت در مقابل تماس مستقیم)
ایمنی کامل در مقابل تماس مستقیم
عایق بندی قسمتهای برقدار
پوشاندن و محفوظ کردن :(محفظه ها و حصارها)
ایمنی مشروط در مقابل تماس مستقیم
روش های حفاظت در برابر برق گرفتگی
ایمنی مضاعف در تماس مستقیم
نقص ایزولاسیون می تواند باعث خطاهای زیر شود
کلید جریان نشتی (FI)
کلیدRCD تکفاز
قطع سریع مدار با استفاده از کلید جریان تفاضلی
کلید جریان تفاضلی سه فاز
زمان مجاز عملکرد بر حسب جریان اتصال زمین
انواع کلید جریان نشتی
کلید جریان نشتی یا RCD 
روشهای پیشگیری از برق گرفتگی غیر مستقیم
حفاظت توسط سیم زمین
عایق بندی مضاعف یا دوبل
عایق کردن محیط
نجات شخص برق گرفته از مدار برق
ایمن ساز ی محیط کار
تعریف زمین الکتریکی 
بعضی تعاریف اولیه
زمین مرجع 
ولتاژ اتصال زمین(پتانسیل ارت)VE  
پتانسیل سطح زمین Vx
مقاومت مخصوص زمین ρ
خواص الکتریکی زمین
خواص الکتریکی سیستم اتصال زمین (ارتینگ)
تعریف گراند یا ارت و نول
هدف از بکار بردن اتصال زمین (ارت)
انواع اتصال زمین یا ارت
شرایط اتصال زمین موقت
چگونگی انجام اتصال زمین موقت 
اتصال زمین حفاظتی(تجهیزاتی)
اتصال زمین الکتریکی(سیستمی)
چاه ارت
الکترود اتصال زمین
روش نصب الکترود میله ای
الکترود صفحه ای
الکترودهای افقی و عمق دفن(در کانال)
الکترود سیمی(با توجه به دستورالعمل توزیع)
الکترود تسمه ای (با توجه به دستورالعمل توزیع)
هادی اتصال زمین
روشهای کاهش مقاومت زمین یا اصلاح خاک
استفاده از مواد شیمیایی
نقاطی که معمولاً می بایستی اتصال زمین گردند
مقاومت استاندارد
اندازه گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت مخصوص خاک
اندازه گیری مقاومت الکترود زمین
اندازه گیری با دستگاه ارت سنج 
اندازه گیری مقاومت مخصوص زمین
انواع سیستم اتصال زمین براساس استاندارد   60364  IEC 
شبکه   TN  TN network
انواع مختلف سیستم  TN
سیستم اتصال زمین  TN-C
سیستم اتصال زمین TN-S
سیستم اتصال زمین TN-C-S
سیستم اتصال زمین IT
سیستم اتصال زمین TT

 

قسمتی از متن :


زیانهای ناشی از حوادث

    زیانهای انسانی ناشی از حوادث (مربوط به فرد حادثهدیده)
    زیانهای اقتصادی ناشی از حوادث(مربوط به کارفرما)
    زیانهای اجتماعی ناشی از حوادث (مربوط به جامعه)

الف ـ زیانهای انسانی ناشی از حوادث

    درد و رنج
    فشارهای روحی
    کاهش درآمد
    مخارج اضافی 
    از دست دادن توانایی انجام بعضی از کارها
    وابستگی بیشتر به متعلقان(خانواده، دوستان و همکاران)
    از دست دادن توانایی انجام بعضی از فعالیتهای ورزشی و اجتماعی
    احتمال معلول شدن یا از دست دادن زندگی

ب ـ زیانهای اقتصادی ناشی از حادثه

    از دست دادن کارگر ماهر و با تجربه
    کاهش تولید
    کاهش درآمد بر اثر عدم کارکرد فرد مصدوم
    هزینه آموزش و تربیت مجدد کارگر مصدوم یا جایگزین او
    تلفات زمانی ناشی از تاثیر حادثه بر روحیه بقیه کارکنان
    هزینه تعمیریا تعویض دستگاهها و تجهیزات آسیبدیده
    افزایش حق ییمه در بعضی از موارد
    پرداخت حقوق به ناظرین برای نظارت بیشتر بدلیل حادثه
    مخارج تحقیق و رسیدگی حادثه بوسیله کارشناسان
    مخارج درمان فرد حادثه دیده

ج ـ زیانهای اجتماعی ناشی از حادثه

    وابستگی بیشتر به جامعه و استفاده از خدمات آن
    مخارج یا بار مالی که بر خدمات درمانی و پزشکی وارد میآید
    پرداخت خسارت نقص عضو یا از کار افتادگی احتمالی فرد
    از دست رفتن یک فرد با تجربه (از عوامل پیشرفت جامعه)

تعریف حادثه    Accident

    اتفاق ناخواسته
    رهاشدن یا آزاد شدن انرژی ناخواسته
    حادثه واقعهایاست پیشبینی نشده که در زنجیرهای از وقایع برنامهریزی شده بر اثر عمل نا ایمن یا وضع نا ایمن رخ میدهد و ممکن است منجر بر خسارت نیز شود.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود