پاورپوینت AHP فرایند تحلیل سلسله مراتبی

پاورپوینت AHP فرایند تحلیل سلسله مراتبی

پاورپوینت AHP فرایند تحلیل سلسله مراتبی در 81 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

مشخصات فایل

تعداد صفحات 81
حجم 692 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت مدیریت

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


AHP فرایند تحلیل سلسله مراتبی

پیشگفتار

انواع حالت های تصمیم گیری

اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی

شرط معکوسی

همگنی

وابستگی

انتظارات

فرایند تحلیل سلسله مراتبی در یک نگاه

مثال

ساختن سلسله مراتبی

محاسبه وزن

محاسبه وزن نسبی اتومبیل ها از نظر راحتی

 تقسیم هر عنصر از ماتریس به جمع کل ستون همان عنصر ( نرمالایزکردن)

محاسبه متوسط عناصر در هر سطر

ماتریس مقایسه زوجی برای سه اتومبیل نسبت به       

ماتریس مقایسه زوجی برای سه اتومبیل نسبت به       

وزن اتومبیل ها برای معیار های قیمت مصرف و مدل

وزن هر یک از معیارها

محاسبه وزن نهائی اتومبیل

اولویت نهائی اتومبیل ها

ساختن سلسله مراتبی

یک نمونه کلی از ساختمان سلسله مراتبی

سلسله مراتبی انتخاب یک مدرسه

محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی

روشهای محاسبه وزن نسبی

( least squares method ) روش حداقل مربعات

برای حل مساله فوق ، معادله لاگرانژی آن به صورت زیر در نظرگرفته می شود.

مثال

روش حداقل مربعات لگاریتمی (logarithmic least squares method)               

)Eigenvector Method  روش بردار ویژه

ام طبق تعریف قبل برابر است با:i وزن عنصر

مثال

در روش بردار ویژه برای محاسبه وزنها ، طبق مراحل زیر عمل می کنیم:

مثال

قضیه

مثال

حل

)Approximation Method( روشهای تقریبی

مجموع سطری

مجموع ستونی

میانگین حسابی

میانگین هندسی

محاسبه وزن نهایی

مثال

حل

محاسبه وزن نهایی

محاسبه نرخ ناسازگاری

ماتریس سازگار و خصوصیات آن

هر ماتریس سازگار دارای خصوصیات زیر است

ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن

الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس

مثال

الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود