تحلیل و بررسی هال کلارک لئونارد

تحلیل و بررسی هال کلارک لئونارد

تحلیل و بررسی هال، کلارک لئونارد دارای 103صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 103
حجم 594 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


هال، کلارک لئونارد (1952-1884)

نظریه کاهش سائق 

کلارک لئونارد هال 

رویکرد هال به نظریه پردازی

مفاهیم نظری عمده 

اصل موضوع 1: حس کردن محیط بیرونی و رد محرک 

اصل موضوع 2: کنش متقابل تکانه های حسی 

اصل موضوع 3: رفتار ناآموخته 

اصل موضوع 4: مجاروت و کاهش سائق به عنوان شرایط لازم برای یادگیری

اصل موضوع 5: تعمیم محرک 

اصل موضوع 6: محرک های وابسته به سائق 

اصل موضوع 7: توان واکنش به عنوان تابعی از سائق و نیرومندی عادت 

اصل موضوع 8: پاسخ دادن منجر به خستگی می شود که برخلاف پاسخ شرطی عمل می کند.

اصل موضوع 9: پاسخ یادگرفته شده پاسخ ندادن 

اصل موضوع 10: عواملی که پاسخ یادگرفته شده را بازداری می کنند از لحظه ای به لحظه دیگر تغییر می یابند. 

یادگیری برای بقاء 

مفهوم نیاز 

تقویت و سایق نخستین 

تقویت ثانوی

سایق ثانوی 

فرضیة تداوم   

بازداری واکنشی 

تفاوت های عمده بین نظریه های 1943 و 1952 هال 

انگیزش تشویقی

پویایی شدت محرک

تغییر از کاهش سائق به کاهش محرک سائق 

خرده پاسخ انتظاری هدف 

سلسله مراتب عادتهای هم خانواده 

فرضیه‌های دیگر هال 

دور و نزدیکی هدف  

پیش پاسخ پاره‌ای  

سلسله مراتب گروه عادتها 

خلاصه نظام نهایی هال

ارزشیابی از نظریه هال 

انتقادها 

اُ. هوبارت ماورر

مسئله شرطی سازی اجتنابی 

نظریه یادگیری دو عاملی ماورر

تقویت کاهشی و افزایشی

تمام یادگیری ها یادگیری علامت اند

کنت دبلیو. اسپنس

یادگیری تمیزدادن

انگیزش تشویقی

تغییری در معادله اصلی هال

نظریه خاموشی ناکامی- رقابت

ابرام امسل

نیل ای. میلر، شرطی کردن احشایی و بازخورد زیستی

کاربرد فرضیه‌های هال در تدریس

فرضیة تداوم 

سلسله مراتب گروه عادتها 

دور و نزدیکی هدف یا یادگیری وارونه 

نتیجة کلی 

منابع 

قسمتی از متن:


هال، کلارک لئونارد (1952-1884)
در سال 1930 تقریباً شهرت و اهمیت کارثورندایک در مورد آزمایش و خطا روبه کاهش نهاد و در همین زمان کلارک هال  (1952-1844) ، دانشمند آمریکایی، با نظریة معروف خود به نام کاهش سابق  بر بنیاد تقویت نخستین  شهرت یافت. 
هال مانند واتسن و اسکینر از جمله رفتارگرایان به شمار می‌آید. نظریة یادگیری او از ویژگهای مکانیستی  برخوردار است و در موضع مخالف شعور و وجدان قرار دارد. به عقیدة او رفتار پیچیده از رفتارهای ساده و به صورت گام به گام بر بنیاد شرطی شدن محرک ـ پاسخ به وجود می‌آید. وی بر خلاف واتسن قانون‌گیرایی ثورندایک را مورد توجه قرار می‌دهد و آن را در یادگیری با اهمیت می‌داند و مواردی مانند هدف و بینش را ، که در روان‌شناسی رفتارگرایی جای بحث آنها نیست، با دقت بررسی می‌کند. 

نظریه کاهش سائق 
کلارک لئونارد هال در آکران، یکی از شهرک های نیویورک، متولد شد. هال پژوهش های پردامنه ای در مورد آزمون استعدادها، تلقین پذیری، خواب مصنوعی و به ویژه یادگیری انجام داده است. کتابهای اساس رفتار (1951)، روانشناسی های متعارض یادگیری (1935) و اصول رفتاری (1943)، از جمله آثار او به شمار        می روند… 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود