تحلیل و بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شماره 1 ( شهید محلاتی)

تحلیل و بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شماره 1 ( شهید محلاتی)

تحلیل و بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شماره 1 ( شهید محلاتی) دارای 104صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 104
حجم 115 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


بخش اول: کلیات وروشها                            
مقدمه                                                                                                            
فصل اول :بیان مسئله
فصل دوم :اهمیت وضرورت پژوهش
فصل سوم :اهداف پژوهش 
فصل چهارم :فرضیه های پژوهش
فصل پنجم:پیشینه پژوهش
فصل ششم:جامعه مورد بررسی وروش نمونه گیری
فصل هفتم:تعاریف عملیاتی
بخش دوم :ادبیات پژوهشی
فصل اول :مطالعات نظری
مفهوم طلاق
بررسی تاریخ طلاق 
طلاق از دیدگاه ادیان
طلاق در مذهب زرتشت
طلاق در دین یهود
طلاق در دین مسیح 
طلاق در دین اسلام 
انواع طلاق در اسلام 
طلاق در ایران وتهران
فصل دوم :چهارچوب نظری
مکتب مبادله( پیش فرضهای اساسی 
هومنز
بلا
بحث تکمیلی چهارچوب نظری 
بخش سوم:یافته های پژوهش
فصل اول:یافته های توصیفی
تحلیل یافته های توصیفی
فصل دوم :تجزیه و تحلیل (جداول دو بعدی)به صورت کلی
نتیجه گیری نهایی
فهرست منابع

قسمتی از متن :


مقدمه
بررسی پدیده ها و مسائل اجتماعی از دغدغه های اساسی متخصصین علوم اجتماعی است. در این راستا پژوهشی انجام شده تا به بررسی یکی ازآسیب های اجتماعی به نام طلاق بپردازد. در تحقیقاتی که درگذشته توسط محققین دیگرانجام شده ثابت شده است که وقتی طلاق،به یک آسیب اجتماعی تبدیل شود باعث ایجاد آسیب های اجتماعی دیگردر جامعه چه به صورت مستقیم وچه به صورت غیرمستقیم می شود مثل اعتیاد ،بزهکاری،خودکشی،اختلالات رفتاری وشخصیتی و…… در این پژوهش سعی شده تا از جنبه دیگری به این مسئله بپردازدو جوابی برای این سؤال که چه علل اجتماعی دخیل دردرخوا ست طلاق می با شد پرداخته شود.
چه ساختارهای اجتماعی،فرهنگی دراین امردخالت دارند وسرنوشتی این چنین را برای برخی ازدواج هاوزندگی های زنا شوئی رقم می زنند.این پژوهش براساس نظریه مبادله به بررسی این آسیب پرداخته تا از این منظر،متغیرهایی رادر نظربگیرد واثر آنها را بر طلاق و افزایش آن مطالعه کند وبا درنظرگرفتن وتوجه به این متغیرها گا هی درجهت حذف،کا هش و یا تغیراین متغیرها برداشته شود تا هدف اصلی که مهار طلاق در سطح جامعه می باشد با انجام این گونه پژوهشها محقق شود .


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود