تحقیق تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه های عصبی

تحقیق تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه های عصبی

تحقیق تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه های عصبی دارای 15 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 15
حجم 476 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی مقاله جغرافیا

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


چکیده 

مقدمه

مبانی نظری تحقیق

روش تحقیق

شاخص های تحقیق

تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غرب

تحلیل عوامل موثر بر ساختار فضایی شهرهای مرزی

کاربرد درخت تصمیم در تعیین عوامل موثر بر ساختار فضایی شهرهای مرزی آذربایجان غربی

تحلیل نابرابری های شهری و بخشی در شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی

نتیجه گیری

منابع

قسمتی از متن :


چکیده
هدف از این مقاله بررسی و تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی و عوامل موثر برآن از طریق شاخص های مختلف(جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی – درمانی، زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات و کالبدی) است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و همبستگی است. از مدل های کمی برنامه ریزی از جمله تصمیم گیری های چند معیاره تاپسیس، آنتروپی، ضریب پراکندگی برای رتبه بندی و از روش های شبکه عصبی، تحلیل رگرسیون، تحلیل مسیر و تحلیل واریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. برابر بررسی های صورت گرفته از بین 13 شهر مرزی استان آذربایجان غربی بر اساس 67 درصد از جمعیت / تقسیمات اداری – سیاسی 1385 ، شهرهای پیرانشهر، سردشت و اشنویه که حدود 8 شهرهای مرزی را شامل می شوند به عنوان شهرهای مرزی توسعه یافته شناخته شده اند. شهرهای سیه 18 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را در / چشمه، آواجیق، گردکشانه، تازه شهر و پلدشت که حدود 7 برگرفته اند به عنوان شهرهای مرزی نیمه توسعه یافته و شهرهای میرآباد، سیلوانه، بازرگان، ربط و سرو که 13 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را تشکیل می دهند به عنوان شهرهای محروم مرزی استان / حدود 5 شناخته شده اند. استفاده از مدل ضریب پراکندگی نشان می دهد در بین شاخص های مختلف بیشترین میزاندر شاخص های فرهنگی و کمترین میزان نابرابری در شاخص های اجتماعی بوده است. بر اساس نتایج تحلیل مسیر بخش های فرهنگی و زیربنایی به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر ساختار فضایی شهرهای مرزی داشته اند. در روش شبکه های عصبی بخش زیربنایی با میزان 100 درصد و بخش جمعیتی 8 درصد بیشترین و کمترین اهمیت را در بین ساختار فضایی شهرهای مرزی داشته اند. میزان / با میزان 8 نابرابری بین رتبه شهرهای مختلف در بخش های گوناگون با استفاده تحلیل واریانس چند متغیره بررسیگردید که نتایج بیانگر نابرابری رتبه شهرها در شاخص های مختلف بوده است. یعنی توسعه شهرها درشاخص های مختلف یکسان صورت نگرفته است.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود